กำหนดเวลา เปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อ

653

ในขณะนี้ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อ CV-19 เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน และจังหวัดชลบุรีถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูขึ้นมาก ล่าสุดผู้ว่าออกมากำหนดเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อทันที

นายภัครธรณ์ เทียนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ CV-19 ในเขตท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ร้านสะดวกซื้อทุกประเภทที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

จดหมายเพิ่มมารตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาด

ระบุ กำหนดเวลาเปิดปิดร้านสะดวกซื้อ

ในเฉพาะพื้นที่ บางละมุง ชลบุรี

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประกาสและออกมากำหนเวลาเปิดปิดร้านสะดวกซื้อในทันที

ขอขอบคุณที่มา : มติชน