แม่ค้าไก่ในตลาดสด ติด CV-19

31,358

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันพบยอดผู้ติ ดเชื้อ CV-19 เพิ่มสูงขึ้นมากๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สีแดง ที่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังอยู่ ล่าสุดที่จ.ระยอง พบแม่ค้าได้สดในตลาดติดเชื้อโควิดง

โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจีงหวัดระยอง ระบุว่า จากการสรุปสถานการณ์ CV-19 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 มกราคม  ว่า พบผู้ติดCV-19 เพิ่มขึ้น 43 ราย เป็นคนไทย 42 ราย และต่างชาติ 1 ราย

พบผู้ป่ว ยมากที่สุดในอ.เมืองระยอง ล่าสุดพบผู้ป่ว ยรายใหม่ใน อ.ปลวกแดง

นายชาญนะ แจ้งเตือนประชาชน ว่า จุดที่จะประกาศให้ประชาชนที่เดี่ยวข้องกับพื้นที่ ตลาดเทศบาล 4 หรือ ตลาดแม่แดง อ.เมืองระยอง ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เพราะพบว่ามีผู้ติดในตลาด 2 ราย รายแรกเป็นคนขายไก่สด รายที่สองเป็นคนขายปลาดุก ทั้ง 2 ราย

มีประวัติเชื่อมโยงกับโกดัง ซึ่งทางเทศบาลนครระยอง ได้สั่งปิดตลาดเทศบาล 4 ไปเมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2564

 

ใครที่ไปตลาดวันดังกล่าว ต้องรีบรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่วนเลยนะคะ

ขอขอบคุณที่มา : ศูนย์CV-19 จังหวัดระยอง