คนที่ได้คนละครึ่ง กับเราเที่ยวด้วยกัน

222

กลายเป็นประเด็นที่ในโลกโซเชี่ยลมีการถกเถียงกันเป็นอย่างมาก สำหรับกรณีการนำเงินที่ได้รับจากโครงการรัฐไปคำนวณภาษี ซึ่งมีหลายคนบอกว่ารัฐบอกไม่ต้องเสีย แต่ดูเหมือนจะไมาเป็นอย่างนั้น

กระทรวงการคลังเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารกรมสรรพากรกำลังพิจารณา  เกี่ยวกับกรณีผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ง จำนวน 3,000   ณ สิ้นปี 2563 รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ได้รับส่วนลดค่าพักโรงแรม 40%

จะต้องคิดเป็นรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2563 ที่ให้เริ่มยื่นแบบแสดงรายการภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.31 มี.ค.2564

ขณะนี้มีผู้เสียภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาเริ่มสอบถามเข้ามาที่กรมสรรพากรถึงความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เพราะกังวลว่าหากไม่แจ้งรายได้ในส่วนนี้เพื่อเสียภาษีจะถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังได้

ผู้บริหารของกรมสรรพากรกังวลเรื่องนี้อย่างมาก เพราะกลัวว่าจะถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมือง และได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เพราะตามหลักการแล้วรายได้จากโครงการค นละค รึ่ ง

และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ต้องทำการยื่นแบบเพื่อแสดงเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี และหากเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จำเป็นจะต้องยื่นแบบในต้นปี 2564

แต่ถ้าหากเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2564 เช่น คนละครึ่งเฟส 2 ที่ได้ 3,500   ก็จะต้องยื่นในปี 2565

ทั้งนี้ ผู้บริหารของกรมสรรพากร จะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับ  รมว.คลัง ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร หากจะให้มีการยกเว้นภาษีก็ต้องมีการนำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ว่าต้องนำมาคำนวณเพื่อยื่นภาษีหรือไม่

ขอขอบคุณที่มา : ข่าวสด