ยืนคุยแค่ 5 นาที ตัวเองใส่แมสก์แต่อีกฝ่ายไม่ใส่ สุดท้ายติดโค วิด

5,474

หลังจากเห็นไทม์ไลน์ผู้ป่ วย กทม. คนล่าสุ ด ทำเอาหลายคนเริ่มระมัดระวังมากขึ้น หลังออกมาเผยว่ามีโอกาสคุยกับผู้ต ดเชื้ อแค่ 5 นาที และตัวเองใส่แมสก์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้ใส่ สุดท้ายติ ด CV -19

โดยที่ผู้ป่วยยืนยัน สวมหน้ากากอนามัย  พูดคุยกันนานเกิน 5 นาที  แต่อีกฝ่ายไม่ได้ใส่

ทำงานช่วงเช้า เดินตลาดสดเทเวศร์ สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอด

21ธันวา พูดคุยกับผู้ป่ วยยืนยัน โดยที่ผู้ป่ วยยืนยันไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย พูดคุยกันนานเกิน 5 นาที

26 ธันวา ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน

27 ธันวา เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอแห้งๆ มีเสมหะเล็กน้อย ไม่มีไข้ ปวดศีรษะ

28 ธันวา ตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไม่ได้กลิ่น และลิ้นรับรสน้อยลง จึงเข้าตรวจคั ดกรองหา CV -19

29 ธันวา ช่วงเย็น ทราบผลว่า ติ ด CV -19 เข้ารับการรัก ษ าตัวที่โรง  บาล

ไม่ควรเดินทางออกนอกบ้านไปในที่ต่างๆ ที่มีคนจำนวนมาก

แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอด เพราะหากผู้สวมใส่หน้ากากอนามัยป่วย ก็จะไม่แพร่เชื้อออกไปสู่คนอื่นด้วย

 

ขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือกันต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : คมชัดลึก