9 จังหวัด ห้ามนั่งกินในร้านอาหาร

12,010

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงถึง 9 จังหวัดแล้ว และได้ออกมามาตรการ ห้ามนั่งกินในร้านอาหารออกมาด้วย เพื่อลดการแพร่ระบาดของ CV-19 นั่นเอง

ศบค. ได้ออกมาประกาศพร้อมดำเนินการมาตรการเข้ม โดยมีการประกาศให้ปิดสถานบันเทิงทุกแห่งรวมถึงให้ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารเฉพาะรูปแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

ชลบุรี

ระยอง

โดย ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง ซึ่งเป็นโฆษกกรุงเทพฯ ได้มีการออกแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อ กรุงเทพมหานคร แถลงถึงมาตรการเพิ่มเติมควบคุมการแพร่ CV-19 โดยระบุว่า

ขณะนี้มีการกำหนดให้พื้นที่ 3 เขต ในกรุงเทพฯ คือ เขตหนองแขม  เขตบางพลัด และเขตบางขุนเทียน ให้เป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุด

โดยให้ ผู้อำนวยการเขต ของแต่ละเขตมีอำนาจดูแลมาตรการมากขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่าง (ทั้งนี้จะมีการออกประกาศในที่ 1 มกราคม 2564)

 

 

เรียกว่าขณะนี้เริ่มออกใช้มาตรการควบคุมมากขึ้นใน 9 จังหวัดแล้ว