คนไทยเตรียมเฮได้เลย

7,268

ทำเอาหลายคนฮือฮาและพูดถึงเป็นจำนวนมาก หลัง อย.ออกมาเผยว่า อย.เปิดช่องพิเศษขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งทำให้คนไทยมีผลประโยชฯืเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ต้องติดตามกันต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา ทางด้านนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ซึ่งดำรงต่ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้า การขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกัน CV-19 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยว่า

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งถือเป็นเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยของวัคซีน CV-19  ซึ่งได้ออกมายืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการ

 

ซึ่งในประเด็นนี้กล่าวถึงทั้งวัคซีนที่พัฒนาจากต่างประเทศ และวัคซีนที่กำลังจะผลิตในไทย โดยทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลอีกด้วย

โดย อย. ได้ทำการเปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกัน CV-19  ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทางอย.อยากขอให้ประชาชนมั่นใจว่า

วัคซีนที่มีการผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ  รวมถถึงมีประสิทธิผลป้องกันโรคได้

 

และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทางอย. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง รวมถึงประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนไว้อย่างรอบด้านอีกด้วย

 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปค่า