เต๋า ทีวีพูล

574

ทำเอาคนในวงดารบันเทิงร้อ น หนาว ๆกันเลยทีเดียว หลังเต๋าออกมาโพ สต์ว่ามีนา ยแบบติ ดโควิ ดแต่ไปแคสงา น ไม่ยอมบอกใคร  ถ้าเป็นแบบนี้ มีคนในว งการหลา ยคนเสี่ ยงมากๆ กลายเป็นประเด็ นที่มีหลายคนพูดถึ งเยอะมากๆ

มีข่ าวเมาท์แซ่ บๆของค นในวงการ บันเทิง มาให้ขาเผื อกได้จับต ากันอีกแล้ว  สำหรับนักข่า วบันเทิง คนดังอย่าง เต๋า ทีวีพูล ที่

ล่าสุด ได้ออกโพ สต์ข้อความชวนสงสัย ว่ามีน ายแบบ ติ ด เชื อโค วิ ด ไปแค สง านพร้อมข้ อความระบุว่า

เตรียมติ ดทั้งวงการ นา ยแบบหนุ่มรูปงาม ติ ด c  v- 1  9 แต่ยังไปแค สงา น ไม่บอ กใค ร ช่างหน้ าก็แต่ง หน้าไปแล้ วแต่ง ให้เด็กโ มอื่นต่อ จบข่ าว

ต่อม าด้วยแคป ชั่นว่า รู้ว่ าเป็น c v – 19  แต่ก็ยัง ไปแค สงา นในสตูอีก

โดยงา นนี้มีชา วเน็ ตหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นว่า ปิดบังชื่ อแล้วได้อะไร คนอื่นเขา จะได้ระวัง

การปิ ดบังเป็นการจงใ จให้แพ ร่ หรือ ออกมาแจ้ งสื่อ หรือ แจ้ง เจ้าหน้าที่เล ยค่า

จะได้ระวังตั ว คือ มันคือ ปัญ  หาใหญ่นะ ว่าแต่ทรา บได้อย่างไรว่า  นา ยแบบติ ดคะ

 

เรียกวา่าเป้นโ พ สต์ ที่มีหลา ยคนพุดถึงและ แช ร์ ออกไปเป็นจำนวนมาก