หนุ่มเล่า ไทม์ไลน์ไปไหนมาบ้าง

72

ต้องยอมรับเลยว่าการแพร่ระบ ดของโ ควิ ดทำให้หลายคนเริ่มกั งวลว่า ขณะนี้มีผู้ป่ วยเพิ่มสูงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ล่าสุด มีหนุ่มรายหนึ่งอั ดคลิ ปเล่า อากา ร บอกไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ ยง แต่ติ ดโควิ ด

เฟสบุ๊ค Momate Anuchid ได้โพ สต์ข้อความ  ติ ด CV-19 โดยชา วเน็ ตรายนี้ ได้โพ สต์เล่าบอกไทม์ไลน์ของตัวเองว่าได้เดินทางไปไหนมาบ้าง

ผมพั กที่หอพักลัดดาเพ ลส  ผมเริ่มมีอา การ  ไข้ ตั้งแต่วันที่ 23 ผมเลยไปหาหม อที่คลิ นิก ของโรง บา ลสมเด็ จ ที่ท างไปเกราะลอย

หมอบอ กผมเบื้อ งต้นว่าเป็นไ ข้หวัดธ รร มดา ก่อนหน้าที่ผมจะเป็น ผมก็ใช่ชี วิตในศรีร าชาปกติ และไม่ได้ไปเที่ยวต่ างจังหวั ดเลย

พอผมเป็นได้สักอาทิตย์นึง ไม่หาย ผมเล ยตัดสินใ จไปตร วจ  วันต่อมา หมอโท รมาแจ้งว่าเป็น  CV-19.

ตอนนี้ไปมารั กษ าตัวที่ รพ.แหลมฉ บังแล้วค รับ  สถานที่ ที่ผมไปในช่วงที่ผ่านมา

1 สถานที่ทำงาน
2 ร้านหมูกะทะกังหัน
3 ร้านอาหารเรือนตำถาด
4 โรบินสัน

5 ร้านก๋วนเตี๋ยวอาจาร์ยหงี่
6 ร้านข้างตรงเซเว่นแถวลัดดาเพลสซอย 9กิโล
7 ร้านศรีสยาม
8 วัดหลวงปู่ฮก
9 นอกจากนั้นผมก็ใช่ชีวิตยุในห้องของผม

ใครอยากทราบรายละเอียดหรืออยากถามข้อมูล ให้ทักมาถามผมโดยตรงได้เลยครับ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิ ปที่มีชาวเซเชี่ยลเข้าไปให้กำลั งใ จเป็นจำนวนมาก