สมุทรสาครเงียบมาก

38

ต้องยอมรับเลยว่าว่า การแพ ร่ระ บา ดของโควิ ด มีผลต่อสภา พเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ไม่ได้มีประกาศล็อกดาวน์ แต่ในพื้นที่ที่พบผู้ติ ดเชื้อ จำนว นมาก ก็ใีหลายคนที่ไม่อยากออกไปเสี่ ยงนอกบ้า น ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขา ยขอองไม่ได้

เหมือนชาวเน็ ตรายนี้ที่ออกมาโพ สต์โอด ขายไม่ได้สักจาน รู้สึกอยากร้องไห้ในใ จ เพราะเปิดร้านขาย แต่ขา ย ไม่ได้สักจานเดียว

โผู้ใช้เฟ สบุ๊ ก Ake Srisuwan ได้ออกมาเผ ยภา พของร้านค้าที่   หน้าร้านสเต๊กเเล ะเครื่องดื่มเเห่ งหนึ่ ง

แย่เลย ร้องในใจ ผมขายไม่ได้เลย สักจานเดียว ต้องผ่านไปให้ได้ครับให้กำลังใจชาวสมุทรสาคร พ่อค้าแม่ขายทุกๆท่านนะครับ

ขา ยไม่ได้สักจานเลยครับ อยากร้องไห้มากๆ

ที่สมุทรสาคร เงียบมากเลย

 

เรียกว่าเปนอีกหนึ่งโพ สต์ที่มีชาวเน็ ตเข้ามาให้กำลัง ใ จเป็นจำนวนมาก