เปิดลงทะเบียนรับเงิน เนื่องจากว่างงานเพราะ โค วิ ด

34

หลังจากที่โค วิ ดกลับมาแพ ร่ระ บา ดในประเทศอีกครั้ง ก็ทำให้มีแร งงานบางกลุ่มได้รับผลกระท บจากการว่างงานเพราะโควิ ดทันที  ล่าสุดมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน เนื่องจากว่างงานเพราะ โค วิ ดแล้ว

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโค วิดรอบใหม่ ว่า

หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการแพร่

โดยผ่านความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล๊อกดาวน์ให้หยุดกิจการไม่ให้ทำงานตามคำสั่งของรัฐ

โดยจะได้รับสิทธิประโย ชน์ทดแทนจากการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยมีอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563 ไม่เกิน 90 วัน

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมแผนการลงทะเบียน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว

โดยถอดบทเรียนจากการจ่ายเงินเยียวยาครั้งก่อน ที่พบปัญหาอุปสรรคส่งผลให้การจ่ายเงินเกิดความล่าช้า เช่น ลูกจ้างขึ้นทะเบียนแล้วแต่นายจ้างไม่ยื่นยืนยันสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ระเบียบกฎหมายนายจ้างและลูกจ้างต้องยื่นข้อมูลทั้งสองส่วน จึงอยากให้นายจ้างเป็นผู้รวบข้อมูลรายชื่อลูกจ้าง และจำนวนวันที่หยุดงาน

ขณะเดียวกันให้ของลูกจ้างยืนยันสิทธิและยื่นข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นเข้าระบบในคราวเดียวกัน และครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น

โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม ไม่เสี่ ยงติ ดโควิ ด อย่างไรก็ตาม ยังสามารถลงทะเบียนขอรับเงินวิธีเดิมได้ แต่ขอให้นายจ้างรวบข้อมูลทั้งในส่วนของนายจ้างกับลูกจ้างยื่นในคราวเดียวกัน

โฆษกสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

และขณะนี้ได้เตรียมแผนการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดลงทะเบียน

คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรับเงินได้ประมาณต้นเดือน มกราคม 2564 นี้

 

ใครที่ว่างงาน อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะ