งดเดินทางกลับต่างจังหวัด

16,494

ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้มีหลายคนเริ่มทยอยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้ว เนื่องจากใกล้เทศกาลวันปีใหม่ แต่ก้ยังมีอีกหลายกลุ่มที่กังวลว่าการกระจายตัวกลับบ้านครั้งนี้จะทำให้ยอดผู้ติ ดเชื้ อโควิ ดแพร่กระจายไปหรือไม่

โดยนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ. แถลงว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งทำให้เสี่ ยงต่อการแพ ร่

จึงมีติให้คณะกรรมการ จังหวัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือให้เหมาะสมสถานการณ์ของจังหวัด และสอดคล้องกับมาตรการของ ศบค.  จึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น

ขอให้งดการเดินทางอยู่ในจังหวัดของตัวเอง พยายามอยู่บ้าน ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ไม่ต้องนัดกันฉลองคนหมู่มาก แออัด ดื่มเครื่องดื่ม

เพราะการรวมคนทำให้เกิดการแพร่กระจายออกไปจำนวนมากได้ยากต่อการควบคุม

ส่วนแรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือที่ทำงาน

สำหรับการการจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการจัด ส่

วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุด อยู่เฉพาะในครอบครัว หากจะจัดจะต้องได้รับอนุญาต

 

ทั้งนี้นับจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ 17 ธ.ค.-29 ธ.ค.นี้พบว่ามีการกระจายไปแล้ว 45 จังหวัด

และทำให้ทางกระทรวงวางแผนดับสะเก็ดไฟได้ภายใน 2-3 สัปดาห์

แต่เนื่องจากช่วงนี้คร่อมกับงานช่วงปีใหม่ ซึ่งจากสถิติคนไทยมีการเดินทางหลายล้านคน

และการพบปะใกล้ชิดกันก็อาจทำให้เกิดการแพร่แบบกลุ่มก้อนได้ง่าย

เพื่อให้ไปถึง 4 สัปดาห์ที่จะปิดและหยุดการแพร่จากคลัสเตอร์สมุทรสาคร หากหลังปีใหม่ควบคุมไม่ได้ก็จะยากขึ้น

 

เรียกว่าเป้นประกาศขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น