สาธารณสุขตอบแล้ว! กลับบ้านปีใหม่ ต้องปฏิบัติตัวยังไง ต้องกักตัวไหม?

18,796

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.)หลังจากประชาชนพบว่ามีข้อสงสัย ในการเคลื่อนย้าย กลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นั้น

การแบ่งพื้นที่ 4 ระดับ นั้น ทุกพื้นที่แรงงานต่างด้าวทุกจังหวัดห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุดขณะนี้ คือ สมุทรสาคร ขณะนี้ตลาดกุ้งปิดห้ามเข้าออก ตลาดทะเลไทยและตลาดไทยยูเนียนก็ห้าม

อย่างไรก็ตาม คนไทยสามารถเข้าออก จ.สมุทรสาครได้ แต่ขอให้ไปในเฉพาะกิจธุระที่จำเป็น เมื่อออกจากสมุทรสาคร ให้สวมหน้ากาก 100% ล้างมือ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ

นพ.โอภาส กล่าวว่า “ทุกสถานที่ใน จ.สมุทรสาคร ขอให้ประชาชนงดเดินทางถ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปทำงานที่สำคัญ บางท่านถามว่า ช่วงปีใหม่งดไปเยี่ยมครอบครัวที่สมุทรสาคร ได้หรือไม่ ก็ขอให้งด เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หากติดเชื้อมีอาการหนักได้

ขอให้ใช้กิจกรรมออนไลน์แทน สำหรับจังหวัดควบคุม เช่น สมุทรสงคราม คนไทยเข้าออกได้ กิจกรรมต่างๆ สาธารณะให้งด ส่วนกิจกรรมส่วนบุคคล งานเลี้ยงครอบครัวทำได้ แต่ควรระมัดระวังและขอให้เลี่ยงจะได้ไม่เสี่ยงแพร่ระบาดของโรค”

จังหวัดที่มีผู้ติดโควิด 31 จังหวัด หากเดินทางไปจำเป็นต้องมีการกักตัวหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า ในจังหวัดที่มีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อที่มาจากสมุทรสาคร ส่วนใหญ่จะมีผู้ป่วยเพียง 1-2 ราย และจังหวัดสามารถค้นพบผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา มิตชน