ชง ครม.เพิ่ม ‘วันหยุดพิเศษ’ ปี 64 แถมมีวันหยุดเทศกาลประจำภูมิภาค

4,558

ครม. เพิ่มวันหยุดพิเศษ ปี 2564 เพิ่มหยุดตรุษจีน 12 ก.พ. 64 อีก 1 วัน แถมให้ดูเทศกาลสำคัญของแต่ละภูมิภาค ถ้าตรงวันศุกร์ก็ให้หยุดเพิ่มอีก 1 วัน เตรียมชง  เป็นแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมร่วมกับนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) ถึงการเตรียมการเพื่อกำหนดวันหยุดเฉพาะกิจในปี 64 โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่า ในปีหน้ารัฐบาลกำลังพิจารณาวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมจากปกติใน 2 กรณีเป็นอย่างน้อย คือ

กรณีแรก อาจเพิ่มวันที่ 12 ก.พ. 64 ให้เป็นวันหยุดเพิ่ม เพื่อให้หยุดยาว 3 วัน คือวันที่ 12-14 ก.พ. 64 เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

กรณีที่2 ประชุมเห็นตรงกันว่ามีความเหมาะสม คือ การเพิ่มวันหยุดในช่วงเทศกาล หรืองานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดหรือภูมิภาคนั้น ๆ เช่น

เทศกาลบุญบั้งไฟ เทศกาลเข้าพรรษา หรือเทศกาลกระทงที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด  ก็อาจประกาศให้เป็นวันหยุดในภูมิภาคนั้น ซึ่งจากนี้ทุกหน่วยงานจะไปดูรายละเอียดอีกครั้งว่า วันหยุดในช่วงเทศกาลนั้นจะให้หยุดในระดับกลุ่มจังหวัด หรือหยุดในภูมิภาคนั้นเลย

เช่น เทศกาลบุญบั้งไฟในภาคอีสาน ก็ให้ภาคอีสานมีวันหยุดเพิ่มเติมเฉพาะภูมิภาคนั้น ซึ่งทั้งหมดจะเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง

ในปีหน้าจะมีวันหยุดเพิ่มอีกอย่างน้อย 2-3 วัน โดยจะดูวันสำคัญที่ตรงกับวันศุกร์ เพื่อให้หยุดยาววันเสาร์ อาทิตย์ ต่อไปได้เลย เป็นวันหยุดต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลสำคัญในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ อาจให้หยุดไปทั้งภาคในเทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลทางภาคใต้ก็มีวันหยุด ถ้ามีเทศกาลทางภาคเหนือก็หยุด แต่จะหยุดเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นกว่าปี 2563

ที่มา อัมรินทร์