โคราช ห้ามบุคคล กลุ่มต่อไป นี้เข้าจังหวัดแล้ว

115

จากสถานการณ์แพร่ของ CV19 ทำให้หลายจังหวัดเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น หนึ่งในนั้น มีความเข้มงวด ออกมาเป็นคำสั่ง จังหวัดนครราชสีมา ห้ามบุคคล กลุ่มต่อไป นี้เข้าจังหวัด

เพจ ข่าวปากช่องนิวส์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 16626/2563 สั่ง ณเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563  ว่า

จากสถานการณ์ผู้ติด CV 19 รายใหม่ยังคงพบในแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ CV19 สำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จึงห้ามแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติ เมียนมาร์หรือ พม่าสัญชาติลาว สัญชาติกัมพูชาสัญชาติมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 16626/2563 สั่ง ณเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 (รายละเอียดตามภาพแนบด้านล่าง)

ที่มา ข่าวปากช่องนิวส์