เมืองนนท์ผวา ตรวจตลาดบางใหญ่ พบ 14 คนหนีเข้าเมือง 2 คนมาจากมหาชัย

197

วันที่ 21 ธ.ค. ผวจ.นนทบุรี นำตรวจตลาดกลางบางใหญ่ บางใหญ่ซิตี้ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พบแรงงานต่างด้าว 1 คนไทย 1 เพิ่งมาจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองอีก 14 คน นำส่งกักตัว วอนประชาชนพบบุคคลแปลกหน้าแจ้งด่วน

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 431 คน พบว่ามีแรงงานต่างด้าว 1 คน คนไทย 1 คน รวม 2 ราย เดินทางมาจากตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่จึงได้นำไปกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่ที่ทางจังหวัดเตรียมไว้รองรับ ส่วนอีก 14 รายที่ตรวจสอบพบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องนำไปกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง

ส่วนผู้ที่ตรวจพบว่ามีเอกสารเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องให้กักตัวอยู่ในที่พัก โดยเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ได้นำตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ราย ไปกักตัวยังสถานที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเฝ้าระวัง

เจ้าหน้าที่ รพ.บางใหญ่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจคัดกรองผู้ประกอบการและแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวที่ทำงานในตลาดกลางบางใหญ่ซิตี้ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางคณะกรรมการป้องกันการระบาดโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี วางไว้อย่างเคร่งครัด

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทีมงานสาธารณสุขได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีการใช้แรงงานต่างด้าวมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตามมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับนโยบายและมาตรการที่ส่วนกลางกำหนดเพื่อเน้นป้องปราม

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเฝ้าระวัง หากพบคนแปลกถิ่น แปลกหน้า หรือมีประวัติมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เข้ามา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหรือตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ทันที

ส่วนมาตรการขอความร่วมมือ ให้ช่วยกันเหมือนที่ผ่านมา นั่นคือ สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

“ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 หากพบเห็นคนแปลกหน้าหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจ อสม. รพ.สต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยด่วน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบ เพราะความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรี สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้”

ที่มา ไทยรัฐ