หมอยง แนะการกินอาหารทะเล ช่วงโควิด 19 กำลังระบาด ให้ปลอดภัย

2,588

แนะไม่ควรกิน อาหารทะเล แบบไม่สุก เตือนไวรัสอยู่ได้นานเพราะแช่แข็ง แนะไม่ควรกินแบบไม่สุก ความร้อนเกิน 85 องศาช่วยฆ่าเชื้อได้ ช่วง โควิด 19 กำลังระบาด

ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ โควิด 19 กับอาหารทะเล ใจความว่า ปกติอาหารประเภทนี้มักจะมีการแช่แข็ง ทำให้ไวรัสคงชีวิตได้นาน

ดังนั้นในช่วงที่มีการระบาดจึงจำเป็นต้องปรุงสุก โดยใช้ความร้อนสูงกว่า 85 องศาเซลเซียส จะสามารถทำลายไวรัสได้ พร้อมแนะนำถึงผู้ขายว่า ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดตลอดเส้นทาง และอาจจะมีการสุ่มตรวจเชื้อจากคนงานเพื่อความปลอดภัย

อาหารทะเล โดยมากจะต้องทำความเย็นหรือแช่แข็งเพื่อให้คงคุณภาพได้ดี ถ้าชาวประมง ผู้ขาย มีการติดเชื้อโควิด 19 โอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลและไวรัสคงชีวิตอยู่ได้นาน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะตรวจพบไวรัสในอาหารทะเลแช่เย็น เช่น การตรวจพบในปลาแซลมอน กุ้งนำเข้าในประเทศจีน การติดต่อของโรคโควิด 19 ผ่านทางอาหารทะเล มีการตั้งข้อสงสัยในประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม อาหารทะเลสามารถบริโภคได้ถ้าปรุงสุก ความร้อนสามารถทำลายไวรัสได้อย่างแน่นอน Covid-19 สามารถทำลายด้วยความร้อน 56 องศา นานครึ่งชั่วโมง และถ้าความร้อนสูงขึ้นระยะเวลาก็จะสั้นลง โดยทั่วไปแล้วถ้าความร้อนสูงกว่า 85 องศา ก็จะมั่นใจในการทำลายไวรัสได้ และถ้าต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศา ไวรัสจะถูกทำลายทันที ในช่วงที่มีการระบาดของโรคจึงไม่ควรรับประทานอาหารทะเลดิบหรือไม่สุก

สิ่งที่จะต้องคำนึงคือการจับต้องกับอาหารทะเลที่แช่เย็นมา จะต้องล้างมือให้สะอาด และชำระล้างอาหารทะเล โดยใช้น้ำสะอาดให้มีปริมาณมากพอ และจะต้องทำความสะอาดมือด้วยสบู่ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือ และล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกครั้งต้องล้างมือก่อนจับต้องใบหน้า

ในระบบนำส่งอาหารทะเลก็จะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดตลอดเส้นทาง อุตสาหกรรมอาหารทะเล โรงงาน จะต้องหมั่นตรวจดูคนงาน และอาจจำเป็นต้องสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส covid 19 เพราะผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งอาจไม่มีอาการของโรค

อาหารทะเลยังคงรับประทานได้ตามปกติ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะ ปลาทะเล แต่ขั้นตอนตั้งแต่ผลิต หรือจับมาจากชาวประมง จำหน่าย การเตรียมมาทำอาหาร ทุกขั้นตอนให้คำนึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในการจับต้องกับอาหารทะเลแช่เย็นหรือแช่แข็ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ที่มา เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan