ผู้ปกครองเฮ! เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็นของขวัญปีใหม่

12,314

เตรียมรับของขวัญปีใหม่ สำหับพ่อแม่ ผู้ปกครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และประชาชน ว่า ขณะนี้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำลังรวบรวมและจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ทุกคนในปี 2564 อย่างเช่น สำนักงานประกันสังคม จะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท

ขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังคมแล้ว และได้เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในวันพรุ่งนี้ (15 ธ.ค.63) นอกจากนี้ บอร์ดประกันสังคม ยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 3% หลังจากที่ได้เคยปรับลดในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ให้นำส่งฝ่ายละ 2% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ มีเงินเหลือจำนวน 300 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกรมการจัดหางาน จะปล่อยกู้กองทุนรับงานไปทำที่บ้าน แบบปลอดดอกเบี้ย ทั้งนี้ ความคืบหน้าที่ชัดเจนกระทรวงแรงงานจะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป

เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ทั้งปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เพิ่มเงินค่าคลอดบุตร เสนอ ครม. รับทราบแล้ว สำนักงานประกันสังคม จะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์