งดฉลองปีใหม่ ทำให้เหมือนช่วงสงกรานต์ ป้องกันโควิดระบาดรอบ 2

188

ออกโรงพูด “หมอยง” อยากให้งดฉลองปีใหม่ ชี้โควิดสมุทรสาครเป็นบทเรียน ขอช่วยป้องกันการระบาดรอบ 2 ทำให้เหมือนช่วงสงกรานต์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับประเด็นโควิด-19 หลังจากจังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดโควิด 548 ราย และมีคำสั่งล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดเป็นเวลา 14 วัน

โดย ศ.นพ.ยง ระบุใจความว่า กรณีสมุทรสาคร จะเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทย โดยชี้ว่า เรามีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในอาชีพประมงที่คนไทยไม่ยอมทำ การระบาดในกลุ่มแรงงานที่มีการอยู่กันอย่างหนาแน่น จะทำให้เกิดการระบาดเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ที่มีแรงงานจำนวนมาก จำต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันการระบาดในกลุ่มประชากรดังกล่าว บทเรียนจากญี่ปุ่นเกาหลีและของไทย ที่ผ่านมาเกิดการระบาดในสถานที่ปกปิด สนามมวย ผับบาร์ กิจกรรมทางศาสนา บทเรียนจากสิงคโปร์และมาเลเซีย เกิดกับแรงงานที่อยู่รวมกันจำนวนมาก ทุกบทเรียนในอดีต จะต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการป้องกัน ทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันได้ จะต้องเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ส่วนประเด็นโควิด-19 กับเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่นั้น ศ.นพ.ยง วอนขอให้ประชาชนฉลองกันให้น้อยลง โดยระบุว่า เราต้องไม่ลืมว่าในการระบาดระลอกแรกของไทยในเดือน มีนาคม และ เมษายน ได้มีการเลื่อนวันปีใหม่ไทย ทำให้เราควบคุมประสบความสำเร็จภายในเดือนเมษายน การเดินทาง และ ควบคุมการเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ่งถือว่า เป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก ยากต่อมาตรการในการกำหนดระยะห่าง ถ้าปีนี้ เราจะฉลองให้น้อยลงด้วยการระมัดระวัง หรือลด ละ การเฉลิมฉลองปีใหม่ เหมือนตอนสงกรานต์ จะได้ไหม การระบาดรอบ 2 ทุกคนจะต้องช่วยกันป้องกัน

ทุกคนทราบเรื่องดีว่า เกิดการระบาดอย่างมาก ในพื้นที่เมืองชายทะเล ที่ใช้แรงงานต่างด้าว จุดที่สงสัยอยู่ที่ตลาด ขณะที่เรารู้นี้ น่าจะมากกว่า generation ที่ 4 คงเป็นการยากในการหารายที่ 0
หรือรายแรก

สิ่งที่จะปฏิบัติขณะนี้ นอกจากมาตรการที่ทุกคนรู้ ล้างมือ กำหนดระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย สิ่งที่ต้องทำในเกมรุก จะต้องเป็นการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้ที่ต้องสงสัย และรีบตรวจคัดกรองตรวจเชื้อ ผู้ต้องสงสัย ได้แก่
1 ผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ และมีประวัติสัมผัสกับแรงงานต่างด้าว ในแหล่งระบาด หรือไปยังแหล่งระบาด จำเป็นต้องตรวจคัดกรอง
2 โรงพยาบาลควรแยก จัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน และเฝ้าระวังในกลุ่มดังกล่าว จำเป็นต้องตรวจถ้าสงสัย
3 อาการที่ต้องสงสัย อาการทางเดินหายใจ เป็นไข้ เจ็บคอ เจ็บแบบบาดคอ ไอแห้ง เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ปอดอักเสบ หายใจเร็ว

การตรวจวินิจฉัยจะต้องทำ และเพิ่มการตรวจกรองให้มากขึ้นในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ต้องส่งตรวจให้เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ในการเฝ้าระวังเพื่อวินิจฉัยอาการเริ่มแรก ไม่ให้หลุด เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ทุกคนจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น

สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกคนต้องช่วยกันทุกทาง ยอมเสียสละความสุขส่วนตนบ้าง เพื่อความสุขส่วนรวม ในการต่อสู้กับโรคหรือสิ่งที่มองไม่เห็น

ที่มา เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan