เช็กด่วน ใครมีสิทธิ์! เพิ่มวงเงินบัตรคนจน รัฐเตรียมให้ของขวัญปีใหม่

43

ข่าวดีตอนรับปีใหม่ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รัฐเตรียมให้ของขวัญปีใหม่ ต่อจากที่เพิ่มให้คนละ 500 บาท พื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตั้งแ่เดือนตุลาคม -ธันวาคม

 

จากมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน

ล่าสุดวันที่ 21 พ.ย. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สวัสดิการ ทันข่าว4.0 รายงานว่าทางรัฐเล็งขยายเวลาการเพิ่มวงเงินจากเดิมถึงเดือนธันวาคม โดยต่อไปอีก 3 เดือนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญ

รัฐเล็งขยายการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ต่อไปอีก2-3เดือน(ต่อจากเดือน ธ.ค.63) ไว้ใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เเละเทศกาลสำคัญ

ที่มา สวัสดิการ ทันข่าว4.0