เงินเข้าแล้ว บัตรคนจน อย่าลืมกดไปใช้

46

ข่าวดี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐ หรือบัตรครจนอยู่ วันที่ 22 พ.ย. นี้ ผู้ที่ถือบัตรอยู่ สามารถเบิกเงินสดจากบัตรได้แล้ว โดยได้ค่าอะไรบ้าง ใครได้สิทธิ์กดเงินมาใช้ได้บ้าง เราไปเช็คกัน

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 กันยายน 2564 โดยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่ม 200 บาท/เดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองงไม่ได้ 800 บาท/เดือน ตามเดิม นั้น

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ที่มา ไทยรัฐ