เช็กเลย! ใครมีสิทธิ รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน

26

เป็นที่สนใจจากประชาชน กับ “โครงการรถแลกแจกแถม” หรือ “รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน” ของทาง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ส่อง 4 เงื่อนไข โครงการรถแลกแจกแถม หรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน ใครมีสิทธิได้บ้าง รถต้องเก่าแค่ไหนถึงจะได้ และรถใหม่ที่ได้คือรถอะไร เราไปหาคำตอบกัน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบศ. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ชุดที่ 2

ทั้งนี้ มีโครงการหนึ่งที่นำเสนอขึ้นมา คือ “โครงการรถแลกแจกแถม” หรือ “รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน” ของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีปัจจัยหลัก ๆ คือ การนำรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และบริหารจัดการซากรถยนต์

ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางจัดการซากยนต์ เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางมาตรการจัดการซากรถในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบใช้ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงานรีไซเคิลยานยนต์ และส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงงานรีไซเคิลซากรถและแบตเตอรี่

สำหรับเงื่อนไขหรือรายละเอียดของโครงการ เบื้องต้นมี 4 ข้อคือ

1. ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 100,000 บาท

2. คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ

3. รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

4. จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน

ข้อมูลจาก ทีเอ็นเอ็น