ข่าวดี! ใครเป็นหนี้ จ่ายไม่ไหว ได้พักหนี้ยาว ๆ ถึงมิถุนายน 64 เช็กเลย!

405

ล่าสุดทาง  เฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้ แจ้งข่าวดี ในการปรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยคลินิกแก้หนี้ by SAM ระบุว่า จะมีการปรับยา 2 สูตรใหม่ พร้อมขยายเวลาให้ยาถึงเดือนมิถุนายน 2564 พักกันยาวๆไป

กรณียังจ่ายหนี้ไม่ไหว

มาตรการแรก สำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สามารถพักชำระหนี้ได้ถึงเดือนมิถุนายน 2564

กรณียังจ่ายหนี้ไหว

มาตรการที่ 2 สำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ ที่ยังจ่ายหนี้ไหว สามารถจ่ายเท่าที่ไหว และจ่ายได้ต่อเนื่อง จะได้รับการลดดอกเบี้ย 1-2 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้…

– จ่ายค่างวดเฉลี่ย ตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้ลดดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์

– จ่ายค่างวดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ จะได้ลดดอกเบี้ย 1 เปอร์เซ็นต์

  วิธีการขอรับสิทธิ์-สมัครเข้าร่วมโครงการ

ลูกหนี้เดิมที่อยู่ในโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://bit.ly/3mda8Us ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ส่วนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงนี้จนถึงมิถุนายน 2564 สามารถรับสิทธิ์ยาแรงสูตร 2 ได้เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้