ส่งแรงงานไทย! ไปทำงานอิสราเอล 206 คน ได้เดือนละ 48,000 บาท ยังรับเพิ่ม

129

กระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทย 206 คน ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอล ในโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน แรงงานจะมีรายได้เดือนละกว่า 48,000 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทย 206 คน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมให้กำลังใจก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)” สร้างรายได้ต่อหัวเดือนละ 48,073 บาท

นายสุชาติฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยมุ่งประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยเป็นสำคัญ มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การทำสัญญาจ้าง และการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐอิสราเอล ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งปีละ 5,000 คน และข้อมูลการจัดส่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลแล้ว จำนวน 40,082 คน สร้างรายได้ให้ประเทศทั้งสิ้น 54,580 ล้านบาท

ไทยได้รับโควตาจัดส่งไปอิสราเอล และจะจัดส่งแรงงานไทยให้ครบ 2,000 คนภายในอีก 2 -3 เดือนข้างหน้า ไม่เสียค่าหัว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทุกคนต้องซื้อกรมธรรม์โควิด-19 ด้วย

“สำหรับการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC เป็นการดำเนินการหลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้รัฐบาลอิสราเอลแจ้งความต้องการให้แรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร จำนวน 2,000 คน โดยกรมการจัดหางานได้เริ่มจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 มีแรงงานเดินทางไปแล้ว จำนวน 386 คน และวันนี้จะมีแรงงานเดินทางไปอีก 206 คน ซึ่งตามแผนการจัดส่งที่วางไว้ คาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยได้ครบ 2,000 คน ภายในเดือนมกราคม 2564

ที่มา ช่อง 7